"சரியா கவனிக்கலயா…? மனசு கஷ்டமா இருக்கு..!" – UBM Hotel Couple Emotional Interview


l

“சரியா கவனிக்கலயா…? மனசு கஷ்டமா இருக்கு..!” – UBM Hotel Couple Emotional Interview

Stay tuned to SouthScope for the latest updates on Politics, Sports, and Lifestyles. Like and Share your favorite videos and Comment on your views too.
Subscribe to SOUTHSCOPE: https://www.youtube.com/channel/UCUWdltdSR6mONwLa5ODDVjw
samaiyal,kathukathu,ubm,ubm namma veetu saappaadu,ubm namma veetu saappaadu karunai vel,ubm namma veetu saappaadu karunai vel & swarna lakshmi,ubm karunai vel interview,ubm swarna lakshmi interview,swarna lakshmi,karunai vel,hotel,ubm hotel,non veg,karunaivel,hotel ubm,namma veettu sappadu,swarnalakshmi,restaurant,food,soru,south indian food,vlog,food vlog,food porn,perundhurai,virundhu,nonveg,chicken 65,mutton curry,pigeon masala,lamb gravy

Comments