എന്റെ കൂടെ ഒരു Lunch കഴിച്ചാലോ?| 25 Non Veg items| UBM Perundurai


l

address of UBM Perundurai

10/20, Kunnathur Main Road, RK Puram, Seenapuram west, Perundurai, Tamil Nadu 638057

for more info :+91 93629 47900
UBM,ubm Perundurai,ubm Malayalam,food Malayalam vlog

Comments